Utlegg - Rutiner for refusjon

Avtalte utlegg refunderes ved å fylle ut vedlagte skjema. Orginale kvitteringer skal legges ved. Utlegg uten kvitteringer refunderes ikke.

Utfylt skjema og kvitteringer sendes til : 

AS Regnskap & Kontor
Postboks 2065
7411 Trondheim

Tilbakebetaling_av_utlegg.xls